Home

Op deze pagina’s vertel ik over wat en hoe ik schrijf, wat ik lees en wat ik daarover vind en breng ik verslag uit over wat er voor mij te beleven viel op evenementen die te maken hebben met boeken.

Om de veertien dagen, nl. op de 1ste en de 15de van elke maand, post ik een nieuwe bijdrage.

foto William © Joke Haubraken

Wanneer je een boek opent, kun je elke hoek van de wereld en je hart bereiken.

De tekst hierboven is ontleend aan de Biblioteca Municipal “Mateo García” vía Héctor Efraín Ortega, waarvan je hier een videoclipje ziet.